Rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri.

2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Sipoon Discstroyers ry
Osoite: c/o Matti Koskenmäki, Lillängintie 4, 04130 SIPOO
Puh. 041-522 5401 Email: matti.koskenmaki@discstroyers.org
varalla Calle Lindroos, Email: calle.lindroos@discstroyers.org
Yhdistysrekisterinumero: 212.863

3. REKISTERIN TARKOITUS
Listaus yhdistyksen jäsenistä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja postiosoite. Jäsentyypit ovat varsinainen,juniori- ja kannatusjäsen. Jäsenen tiedoissa on merkintä syntymävuodesta.

5. REKISTERIN TIETOLÄHDE
Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan.

6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Frisbeegolfliitolle jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta sekä jäsenyyden tarkistusta varten. Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja myös Professional Disc Golf Associationille kilpailulisenssien myöntämistä varten. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ilman hallituksen hyväksyntää tai mikäli jäsen tämän kieltää.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä.

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen.
Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

Sipoossa 16.2.2016

Sipoon Discstroyers ry:n hallitus